Bc.Vendulka Súkeníková

Bc.Vendulka Súkeníková

praktik čínské medicíny

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a začala pracovat jako zdravotní sestra. Protože mně od samého začátku lákalo prostředí operačního sálu, začala jsem cca po roce pracovat jako instrumentářka. Tím, že jsem se stala součástí operačního týmu, měla jsem možnost účastnit se kardiochirurgických operací, operací na velkých tepnách, hrudní a břišní chirurgie, plastické chirurgie, dětské chirurgie a v posledních letech chirurgie obličejové části hlavy ucha a krku.

Potřeba se neustále vzdělávat a rozvíjet mně nasměrovala ke specializačnímu studiu v perioperační péči a později ke studiu na Západočeské Univerzitě, kde jsem získala bakalářský titul.

Postupem doby jsem ale začala vnímat limity, které bohužel západní medicína má (stejně jako každý jiný druh medicíny), a to hlavně v oblasti chronických onemocnění a chronické bolesti, kdy je schopna nabídnout pacientovi z velké části pouze užívání léků do konce do života. Stav pacienta se pod jejich vlivem sice stabilizuje, ale příčina bolesti nebo nemoci zůstává nedořešena.

Hledání odpovědí na tyto otázky mně přivedlo ke studiu tradiční čínské medicíny, která se prevencí a harmonizací organismu velmi široce a intenzivně zabývá a dokáže nerovnováhu organismu registrovat už ve stadiu funkční poruchy a ne až ve stadiu nemoci.

Jelikož jsem srdcem i myslí zdravotník „odkojený“ špičkovou západní medicínou, tak i jako praktik čínské medicíny jsem přesvědčená, že ideální je spolupráce obou disciplín, vědecké západní medicíny postavené na důkazech a tisíce let prověřených technik tradiční medicíny východní. Každá z nich má své limity, ale obě se mohou vzájemně doplňovat a spolupracovat tak, aby klient mohl dostat to nejlepší, co je pro něho v danou chvíli vhodné a dostupné a kvalita jeho života byla co nejoptimálnější.

Střední zdravotnická škola v K. Varech


Specializační studium Perioperační péče, Institut pro další vzdělávání zdravotníků Brno


Západočeská Univerzita, Fakulta zdravotnických studií, obor Ošetřovatelství


1.škola tradiční čínské medicíny


European school of Tuina – Léčebné a preventivní masáže Tuina


European school of Tuina – Reflexní masáž ZULIAO pokročilé metody

Baňkování a moxování


Mykoterapie


Kosmetická Guasha


Omlazovací techniky


Praktická léčba yinxu, qixu, xuexu, yangxu čínskou medicínou


Používání přípravků Ženský poklad v gynekologii – Giovanni Maciocia


Nadváha proč a jak z pohledu tradiční čínské medicíny


Seminář pulsové diagnostiky


Základy psychosomatiky stupeň I -III

Komora tradiční čínské medicíny


Československá SinoBiologická společnost


Národní registr zdravotníků v nelékařských oborech

Máte zájem?

Domluvte si svou první návštěvu

Objednat