Gynekologie optikou čínské medicíny


Gynekologie optikou čínské medicíny

Cesta ženy... dívkou... matkou... babičkou

Cesta ženy……velmi esoterické téma, které se dnes hodně objevuje hlavně na sociálních sítích, na druhé straně téma velmi praktické, protože se dotýká každodenního života ženy. Dnešní ženy jsou velmi schopné, ambiciózní, tvořivé a dokáží se realizovat i v profesích, které dříve přináležely hlavně mužům. Často to ale s sebou přináší únavu a vyčerpání. Stresová zátěž, nekvalitní strava pojídaná často ve spěchu nebo při práci s počítačem, neustálý tlak na výkon a srovnávání s konkurencí, nedostatek pohybu , nebo naopak neúměrné sportování hnané snahou o dokonalé tělo, se na ženách odráží nervozitou, únavou, vyčerpáním tělesných rezerv nebo předčasným stárnutím. Jedním z prvních varovných signálů často bývají problémy s menstruací, později problémy v klimakteriu nebo i potíže s plodností. Ty se samozřejmě netýkají jen žen, ale i jejich partnerů. Premenstruační syndrom, bolestivá menses, velmi silné nebo naopak slabé krvácení, velká únava nebo změny nálad, ženu obtěžují a dočasně vyřazují z jejího běžného fungování. Taktéž potíže během klimakteria jako jsou návaly horkosti, migrény, podrážděnost a pocit únavy jsou velmi nepříjemné a obtěžující a ženu velmi limitují. Všechny tyto nepříjemné projevy, dokáže čínská medicína zmírnit, případně odstranit úplně.

Poruchy plodnosti zrakem čínské medicíny

I renomované studie potvrzují, že výsledkem všemožných ,,výdobytků moderní doby“ je pro mladé páry čím dál složitější stát se rodičem. Těhotenství ne a ne přijít…. ,, příroda začne stávkovat.“ Páry podstupují spousty vyšetření, pokusů, naděje střídá zklamání, soužití partnerů se stává emočně vypjaté a děťátko zůstává jen nesplněným snem. Partneři často pociťují frustraci a zklamání, pocit selhání a nenaplnění tak samozřejmé a přirozené role, jakou rodičovství bezpochyby je.

Tím jak stoupá věkový průměr budoucích rodičů, u našeho biologického těla naopak klesá jeho reprodukční schopnost. Šance na přirozené početí se vzrůstajícím věkem prudce klesá. Už výše zmíněný, všeobecně skloňovaný stres, špatný životní styl, nedostatek pohybu, nebo naopak přílišné sportování dokáže vykolejit přirozený a harmonický chod lidského těla, který je pro přirozené početí zdravého potomka velmi zásadní. Tato nerovnováha, podpořená nekvalitní stravou s obrovským množstvím konzervantů, stabilizátorů a nejrůznějších aditiv velmi snižuje fyzickou i psychickou kondici potencionálních rodičů a doslova jim bere šanci na přirozené početí vytouženého potomka. Všechny tyto faktory dokáže čínská medicína nejen pojmenovat, ale také zná cesty jak eliminovat jejich krutý dopad. Svými postupy dokáže odhalit, kde se v těle nalézá nerovnováha a účinně ji napravit.

Dokáže rozproudit energii čchi tak, aby jí byl dostatek ve všech energetických drahách, dráhy, aby byly volně průchodné a tělem mohla volně proudit energie i krev. Aby mízní systém plnil svou funkci a dokázal odstraňovat a odvádět nahromaděné odpadní látky, které by jinak v těle způsobovaly škodlivé stagnace a tím bránily přirozenému proudění.

Svými postupy dokáže čínská medicína odstranit z těla ženy problematickou horkost nebo naopak chlad a připravit prostředí, ve kterém se miminko bez problémů uhnízdí v děloze a zůstane tam bezpečně až do porodu.

Západní medicína hovoří o problémech s plodností, pokud k němu nedojde spontánně během dvou let, při plně funkčním sexuálním životě partnerů. Čínská medicína dokáže připravit tělo ženy tak, aby bylo schopno nový život nejen počít, ale následně jej donosit.

I pokud pár navštěvuje kliniku asistované reprodukce , kde podstupuje přípravu na využití některé z metod IVF, IUI….apod. , dokáže čínská medicína tyto metody vhodně doplnit a podpořit. Dokáže zde fungovat jako rovnocenný partner západní medicíny. Pomocí odborné a systematické péče a spolupráce s metodami asistované reprodukce je čínská medicína schopna zvýšit účinnost těchto metod až o 60%.

Cyklus asistované reprodukce zahrnuje tzv. přípravnou fázi, která by měla trvat minimálně 3 měsíční cykly. Během této doby dochází ke stimulaci vaječníků k produkci vajíček, harmonizaci funkce imunitního systému a věnujeme pozornost psychickému naladění ženy a jejího partnera. Toto všechno dokáže čínská medicína velmi podpořit, a pokud si pár dokáže dopřát čas pro srovnání všech svých biologických pochodů, nezřídka se stává, že otěhotnění přijde spontánně, přirozenou cestou.

Vysvětlení pojmů:

IVF – in vitro fertilizace – způsob umělého otěhotnění, kdy dochází ke spojení vajíčka a spermie mimo tělo ženy, tzv. ,, na sklíčku“ a poté se implantuje do dutiny děložní

IUI – intrauterinní inseminace- způsob, kdy dochází k zavedení spermií přímo do dutiny děložní

ICSI – intracytoplasmatická injekce spermií – metoda, kdy se spermie implantuje přímo do vajíčka

Máte zájem?

Domluvte si svou první návštěvu

Objednat