GPDR


 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů dle článku 4. , bod 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ o ochraně osobních dat fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů / dále jen „GPDR“ / je Vendulka Súkeníková , IČO 76323196 , bytem Těšínská 13, Plzeň , 312 00
  2. Kontaktní údaje správce jsou : sukenikovav@safetytcm.cz , Mobil : 603 997 205
  3. Za osobními údaje se považují veškeré informace o identifikované , nebo identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou osobou se rozumí fyzická osoba , kterou lze přímo , či nepřímo identifikovat. Identifikační znaky jsou v tomto případě :

   - jméno a příjmení
   - rodné číslo
   - věk
   - pohlaví
   - fotografie jazyka
   - adresa
   - telefonický a e-mailový kontakt

 2. Zdroje a kategorie osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje klienta , který mu je dobrovolně poskytl/a na základě písemného souhlasu na předepsaném formuláři
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje , včetně údajů nezbytných pro plnění dané služby.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :
   - Plnění služby a objednávky správcem dle č. 6 odst. 1 písm. a/ GPDR
  2. Účelem zpracování osobních údajů je :
   - Poskytnutí služby na základě dohody mezi správcem a klientem a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem. Při poskytování služby jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vykonávání služby , případně objednávky a jejich poskytnutí , je nutným požadavkem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné službu , případně objednávku ze strany správce realizovat.
   - K evidenci a doručování objednávek
   - K telefonické a e-mailové komunikaci
   - K zasílání obchodních sdělení o kompletní nabídce služeb

 4. Doba uchovávání údajů
  1. Po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z objednávky , nebo smluvního vztahu mezi klientem a správcem až do případného výmazu osobních dat.

 5. Příjemci osobních údajů
  1. Příjemci osobních údajů jsou :
   - Osoby podílející se na realizaci služeb a realizaci plateb
   - Poskytovatel e-mailových služeb pro účely spojených s jeho provozováním
   - Vytvořený TOP – LIST / statistika návštěvnosti / - tento sběr dat slouží pouze pro statistické účely správce dat a dále nejsou poskytovány třetí straně

 6. Práva fyzické osoby , jejíchž data jsou zpracovávána
  1. Za podmínek stanovených v GPDR má fyzická osoba právo na :

   - Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GPDR
   - Právo na aktualizaci osobních údajů dle čl. 16 GPDR , případně omezení zpracování dle čl. 18 GPDR
   - Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GPDR
   - Právo vznést námitku proti zpracování osobních dat dle čl. 21 GPDR
   - Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20. GPDR
   - Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních dat elektronicky na e-mail uvedeným správcem dat

 7. Zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje , že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení poskytnutých údajů.
  2. Správce prohlašuje , že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby

 8. Závěrečné ustanovení
  1. Podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzujete , že jste se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu a bez výhrad přijímáte.

Máte zájem?

Domluvte si svou první návštěvu

Objednat