Co je tradiční čínská medicína


Co je tradiční čínská medicína

Počátky tradiční čínské medicíny nejsou známy. Traduje se, že její matkou byla pravděpodobně Ajurvéda a poznatky se šířily ústním předáváním z učitele na žáka. Čínská medicína je charakterizována holistickým, tedy celostním přístupem, který se zaměřuje nejen na anatomickou a fyziologickou stránku nemoci, ale i na její duševní a sociální rozměr.

Nejdůležitější pro stanovení správné diagnozy a následného léčebného postupu je použití tzv. diferenciální diagnostiky. Přes ní hledí čínská medicína na lidské tělo jako na vysoce provázaný systém, kde se navzájem ovlivňují nejen jednotlivé orgány a orgánové soustavy, ale působí zde energie čchi, principy jin a jang a učení o pěti elementech, které se objevuje i v čínské filozofii a dalších oborech. Vnímá člověka jako nedílnou součást přírody a vesmíru, kterou nelze z tohoto systému vyčleňovat. Důsledkem tohoto vyčlenění vzniká nerovnováha, která v různé míře a v různém čase naruší souhru organismu a výsledkem je porucha funkce orgánu, kterou člověk pociťuje jako nepohodu nebo přímo nemoc. Příkladem takové tělesné nepohody může být třeba špatné trávení, nadýmání nebo nespavost.

Terapeut čínské medicíny bere všechny tyto věci do úvahy a proto nestanovuje léčebný postup paušálně , nýbrž vždy jej volí jednak podle chorobných příznaků konkrétního člověka, ale také v kontextu daných podmínek, ve kterých člověk žije a pracuje. Terapii aktivně mění v souladu s průběhem nemoci.

Čínská medicína je dynamický celostní systém, který od terapeuta vyžaduje naprosto odlišný způsob myšlení, než jsme zvyklí v západní medicíně. Nepodléhá ,, módním trendům“ a možná právě proto přetrvává v neporušené kontinuitě několik tisíciletí.

Máte zájem?

Domluvte si svou první návštěvu

Objednat